Thứ bảy của bạn

Dương Cưu sẽ cần phải học cách nhẫn nại hơn với chính mình, thay vì nổi cáu và làm cho mọi người xung quanh bạn tổn thương. 

Thứ bảy củ bạn

Dương Cưu (21/3-19/4)

Thứ bảy củ bạn - 1

Song Sinh (21/5-20/6)

Thứ bảy củ bạn - 2

Sư Tử (23/7-22/8)

Thứ bảy củ bạn - 3

Thiên Bình (23/9-22/10)

Thứ bảy củ bạn - 4

Nhân Mã (22/11-21/12)

Thứ bảy củ bạn - 5

Bảo Bình (20/1-18/2)

Thứ bảy củ bạn - 6

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Thứ bảy củ bạn - 7

Cự Giải (21/6-22/7)

Thứ bảy củ bạn - 8

Xử Nữ (23/8-22/9)

Thứ bảy củ bạn - 9

Bò Cạp (23/10-21/11)

Thứ bảy củ bạn - 10

Ma Kết (22/12-19/1)

Thứ bảy củ bạn - 11

Song Ngư (19/2-20/3)

Thùy Linh

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *